Havenmonitor

De economische betekenis van de Nederlandse zeehavens

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Erasmus UPT-Erasmus Universiteit de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens berekend. Dit onderzoek biedt inzicht in de werkgelegenheid gerelateerd aan zeehavens, het aantal zeehavengerelateerde bedrijven, de toegevoegde waarde en andere macro-economische effecten. De Havenmonitor is een jaarlijkse publicatie. Hieronder is het onderzoek (versie 2017, gepubliceerd november 2018) door te bladeren, ook kunt u een pdf versie van de Havenmonitor hier downloaden. Meer onderzoek van Erasmus UPT vindt u op www.eur.nl/upt

Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics - 2018 - All rights reserved