Home

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Erasmus UPT de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens berekend. Dit onderzoek biedt inzicht in de werkgelegenheid gerelateerd aan zeehavens, het aantal zeehavengerelateerde bedrijven, de toegevoegde waarde en andere macro-economische effecten.  De Havenmonitor is een jaarlijkse publicatie. Hieronder is het onderzoek (gepubliceerd januari 2024) door te bladeren, ook kunt u een pdf versie van de Havenmonitor hier downloaden. Meer onderzoek van Erasmus UPT vindt u op www.eur.nl/upt